Vrienden

| De Watervloot, cultuurdrager bij uitstek!
img

Stichting De Watervloot kan uw financiële steun heel goed gebruiken. Om u een goed programma aan te kunnen bieden is veel geld nodig en de entreeprijzen voor optredens en evenementen dekken deze kosten vaak niet. Financiële steun van vrienden en sponsors is daarom onmisbaar.
Op deze manier kunt u Watervloot onder een breder publiek bekend maken en Watervloot financieel ondersteunen.


Particuliere vriend Watervloot


  • Minimaal €10 per persoon per jaar.
  • Jaarlijkse donateurbijeenkomst i.s.m. Galerie Werfkade, inclusief 1 consumptiebon. Een donateursbijeenkomst gekoppeld aan het project waarbij u een kijkje achter de schermen krijgt is ook mogelijk (al naar gelang het project).
  • 20% persoonlijke korting op een kaartje voor het eerstvolgende project.
  • Naamsvermelding op de website. (in overleg).
  • U ontvangt twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

 

Bedrijven vriend Watervloot


  • Vriend voor slechts €100 per jaar.
  • Jaarlijkse donateurbijeenkomst i.s.m. Galerie Werfkade. Een donateursbijeenkomst gekoppeld aan het project waarbij u een kijkje achter de schermen krijgt is ook mogelijk (al naar gelang het project).
  • 10% reductie op kaartjes voor het personeel voor het eerstvolgende project.
  • Naamsvermelding op de website.
  • U ontvangt twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief.

Stichting De Watervloot is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat een gift vrij van schenkingsrecht is en dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Voor meer informatie volg en like ons op Facebook.

 

Stichting De Watervloot
p/a Haydnlaan 9
9603 AS Hoogezand
Hoogezand rekeningnummer NL23RABO0109783077 t.n.v. Stichting De Watervloot,
Hoogezand o.v.v. vrienden, naam, adres, email. watervloot@gmail.com