Contact

Postadres: Stichting De Watervloot,  p/a Haydnlaan 9,  9603 AS Hoogezand
E-mail: watervloot@gmail.com
IBAN nummer: NL23RABO0109783077 t.n.v. Stichting De Watervloot Hoogezand
KVK nummer: 02088131

Volg en like ons ook op Facebook!

Bestuur Stichting De Watervloot

Pim Witteveen, voorzitter
Jan Poel, secretaris
Sjoert de Ruijter, penningmeester
Jan Boekholt, lid
Marcel Scholtens, lid

Adviseur

Thea van der Veen

PR-commissie

Astrid Boekholt

Vrienden van Stichting De Watervloot

Stichting De Watervloot is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat een gift vrij van schenkingsrecht is en dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Aanmelding voor Vrienden van Watervloot – bijdrage van 10 euro voor particulieren en 100 euro voor bedrijven per jaar – kan door een mail te sturen naar het secretariaat via het e-mail adres watervloot@gmail.com